نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
chessdom.ir قلمرو شطرنج 300,000 24 روز پیش تماس
worldchess.ir جهان شطرنج 300,000 24 روز پیش تماس
king64.ir شاه 64 خانه 300,000 24 روز پیش تماس
alvarol.ir آل وارول 5,000,000 24 روز پیش تماس
pakanjameh.ir پاکان جامه 5,000,000 24 روز پیش تماس
Jewelry7.ir 7 جواهرات 500,000 24 روز پیش تماس
chesscom.ir شطرنج تجاری 300,000 24 روز پیش تماس
qstas.ir قسطاس(ترازوی بزرگ) 5,000,000 24 روز پیش تماس
chessking.ir شاه شطرنج 300,000 24 روز پیش تماس
jewel7.ir هفت جواهر 500,000 24 روز پیش تماس
kasparov.ir کاسپاروف 300,000 24 روز پیش تماس
worldbirds.ir دنیای پرندگان 500,000 24 روز پیش تماس